[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Aug 14 11:14:42 CEST 2015


> Den 14. aug. 2015 kl. 09:06 skrev Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> 
> Det er typisk at ein fakta som har blitt henta inn av ein landmåler og derfor har verkshøgde havner inn under åndsverkloven. Det er dermed lov for andre å
> inhente akkurat dei same opplysinger frå andre kilder.

Det er ikke verkshøyde for innhentede faktaopplysninger, selv om det skulle kreve spesielle ferdigheter for å fremskaffe disse. For verkshøyde kreves mulighet for individuell variasjon, og variasjonen må være skapende, ikke tilfeldig (som f. eks måleunøyaktighet). Men også databasevernet er implementert i åndsverksloven, selv om det altså ikke dreier seg om åndsverk.

Geir Ove


More information about the kart mailing list