[NUUG kart] Google Earth/Street View som kilde

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Aug 14 09:06:07 CEST 2015


Den 14. aug. 2015 00:35, Gustav Foseid skreiv:
> 
> - Databaser har et eget vern etter databasedirektivet, ofte kalt sui
> generis databaserettighet. Faktaopplysninger har i seg selv og enkeltvis
> ikke noe opphavsrettslig vern. Samlinger av faktaopplysninger kan ha vern,
> men dette vernet er vesentlig forskjellig fra den normale opphavsretten.
> OpenStreetMap er et godt eksempel på databasevern. Hver enkel opplysning i
> databasen er faktaopplysninger som ikke har vern, men samlinga har et vern.
> Det er grunnen til den litt uvanlige lisensen på OpenStreetMap, og den
> slitsomme relisensieringa som var for noen år siden.
> 
> Kort oppsummert: Opphavsrett gjelder ikke faktaopplysninger.

Det er slik det er i den Amerikanske åndsverkloven men verken den engelske eller den norske skiller mellom faktaopplysning eller anna informasjon i ein database. Det er typisk at ein fakta som har blitt henta inn av ein landmåler og derfor har verkshøgde havner inn under åndsverkloven. Det er dermed lov for andre å
inhente akkurat dei same opplysinger frå andre kilder.


> Men, og det er et stort men, det er ikke lov å kopiere hele eller
> vesentlige deler av en vernet database. Det er altså ikke noe problem å
> hente ut noen få faktaopplysninger fra, for eksempel, Norge i bilder og
> bruke det i OSM, men i et slik dugnadsprosjekt er det veldig vanskelig å
> vite hva alle andre gjør. Dersom vi alle kopierer litt, kan det fort blie
> for mye til sammen.

Det er dette som er problemet. Dersom alle kopierer litt så endar ein opp med å kopiere vesentlige deler av arbeidets innhold og bryter opphavsretten til verket.

> I tillegg til dette dugnadsproblemet, har OpenStreetMap et ekstra problem:
> Som en verdensomspennende tjeneste må de forholde seg til regler i
> jurisidiksjoner også utenfor EU/EØS. Der kan reglene være annerledes.
> 
> Av litt mer politisk ønsker også OpenStreetMap å ha strengere regler enn
> nødvendig, for å sikre seg mot mistanker om misbruk. Det er viktigere å ha
> en database som er på helt trygg juridisk grunn, enn å ha litt ekstra data.

Dette er også eit veldig godt poeng. OSM ønsker ikkje å måtte forsvare seg og kan derfor ikkje ta store sjanser med opphavsrett. Det er bedre å vere på den trygge siden. Det er jo også stort sett lekmen i prosjektet så det er heller ikkje lett å skille mellom kva som er juridisk forsvarlig og kva som er ulovlig.

Gnonthgol

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150814/9ac11797/attachment-0001.pgp 


More information about the kart mailing list