[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Fri Aug 14 16:28:18 CEST 2015


Dersom det er en avkjøring fra motorvei som ikke har et nummer, bør man da
bruke kun destination=* på veistykkene, og ikke motorway_junction i
tillegg? Er motorway_junction bare utelukkende forbeholdt avkjørsler med
nummer/navn?

2015-08-14 16:26 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

>
> Den 14. aug. 2015 kl. 10.39 skrev Christer van der Meeren <
> cmeeren at gmail.com>:
> >
> > Jeg er bare litt i villrede om hvilken hensikt motorway_junction har
> kontra destination=* på veistykkene etter avkjøringen.
>
> motorway_junction med ref=* eller name=* angir nummer eller navn på
> krysset; destination angir bestemmelsessted for avkjøringa.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150814/e5d1d534/attachment.htm 


More information about the kart mailing list