[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Tor torsm.news at gmail.com
Fri Aug 14 17:20:43 CEST 2015


Den 14. aug. 2015 kl. 16.28 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> 
> Dersom det er en avkjøring fra motorvei som ikke har et nummer, bør man da bruke kun destination=* på veistykkene, og ikke motorway_junction i tillegg? Er motorway_junction bare utelukkende forbeholdt avkjørsler med nummer/navn?

Vet ikke, men jeg ser ikke hensikten med å tagge motorway_junction dersom krysset ikke har nummer eller navn.

> 2015-08-14 16:26 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>> 
>> Den 14. aug. 2015 kl. 10.39 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>> >
>> > Jeg er bare litt i villrede om hvilken hensikt motorway_junction har kontra destination=* på veistykkene etter avkjøringen.
>> 
>> motorway_junction med ref=* eller name=* angir nummer eller navn på krysset; destination angir bestemmelsessted for avkjøringa.
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150814/3e5d859c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list