[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sat Aug 15 11:44:23 CEST 2015


Er det en stil som er best eller mest vanlig å bruke for kartlegging av
områder som residential, industrial, wood, osv.?

Med stil mener jeg for eksempel følgende:

1. Bruke faktiske veier (highway=*) i relasjoner (role=outer), slik at
områdene garantert følger veien. Spe på med dedikerte ways der grensen ikke
følger en highway=*.

2. Ingen relasjoner - bruke egne ways for grensen til området, og slå
sammen nodene til grensen med nodene til veier der de følger hverandre,
slik at grensen samsvarer med veien.

3. Bruke helt egne ways og ikke slå sammen noe som helst. (Hvor skal man da
legge grensen ift. veier?)

Lurer også på hvor detaljert man skal være i taggingen. Om det er f.eks.
10x10m skog i et residential-område, skal dette området tagges som skog? Og
er det lov å smøre tjukt på og laget et stort residential-område, eller
skal man helst dele det opp i mindre områder som er tettere knyttet til den
faktiske bebyggelsen? (Jeg bruker bevisst veldig vage størrelser nå.)

Innser også at noen ganger vil en kombinasjon være påkrevd (f.eks. i et
mindre område omringet av et annet område må man gjerne bruke en relasjon
med role=inner på det store området og role=outer på det indre området,
selv om man ikke bruker metode 1).

Mine umiddelbare tanker om de tre stilene: 1 virker mest robust der områder
følger vei. Blir mer styrete med vesentlige endringer i veier enn 3. Men
med 3 får man mange parallelle ways der grenser følger veier, og jeg vil
anta at ting på generell basis rendres best om grenser som følger vei,
faktisk er lokalisert helt sammen med veien - DTFTR til tross. 2 blir
rotete ved redigering av veier (nye noder må legges til på begge veier),
skaper dobbelt opp av ways og noder (tilsynelatende unødvendig redundans),
og jeg vil anta det er tidkrevende å slå sammen veier node for node.

Tanker?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150815/bdb51d87/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list