[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sat Aug 15 17:42:52 CEST 2015


Når det gjeld areal så er det mykje enklare med relasjonar.

Utan dette så må ein bruke filter i JOSM for å velje rett polygon når dei deler nodar i ei linje.


Problemet er at relasjonar er meir komplisert for nybegynnarar enn heile polygon.

Alt eg legg inn av N50 er baser på relasjonar, så ei linje vil ofte vere del av to multi polygon.


Konverterte data er basert på multi polygon for å bevare all informasjon. Gjere dette om vil vere svært tungvint. Dette veit eg av erfaring når eg starta med Voss kommune. Der er heile polygon metoden brukt ved å importere kvar type land for seg. Då mista eg og source:date på det aller meste sidan eg samla saman ways til heile polygon.


Når det gjeld N50 så kan det vere veldig grov inndeling då dette er 1:50000 skala.

Dato for når data vart samla inn av Kartverket har også mykje å seie her.

Jo eldre det er jo dårlegare detaljar og jo større sjanse er det for at ting har endra seg.

Skal vere source:date på kvar einaste "way" som blir importert av N50 med filene Tibnor har laga.

Når alt dette er sagt så er det ingen ting i vegen for å redigere N50 data som er feil. Berre å fjerne source og source:date tag for linja ein flytter på. Då vei dei som importere at den biten var endra manuelt og kan ignorerer den ved eventuelle seinare oppdateringar av N50. Fletting av eksisterande data med N50 er svært tidkrevjande arbeid.

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Saturday, August 15, 2015 4:02 PM
To: Karl Ove Hufthammer
Cc: NUUGs kartliste
Subject: Re: [NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Takk for fin oversikt.


Når det gjeld spørsmålet om relasjonar eller berre delte nodar, ser eg
ikkje nokon stor grunn til å bruka relasjonar. Deling av nodar fungerer
fint (og med «F»-tasten i JOSM er det kjempekjapt å la ei linje følgja
ei eksisterande linje). Og eg innbillar meg at det vert mindre
vedlikehald slik.

Hva hvis området allerede eksisterer, men ikke stemmer med oppdatert vei? Under Elveg-importen har jeg koblet fra noen slike arealer fra veier, uten å koble dem på igjen (med mindre det er skrikende nødvendig), fordi jeg ikke vet hvordan man kan ta en del av en eksisterende områdegrense og slå sammen med nodene til en vei (og å slå sammen node for node blir for tregt).

Jeg tror jeg heller mot å unngå relasjoner. Det meste jeg ser av områder er importert fra N50 og ligger inne som relasjoner. Mye av det er overlappende og ufullstendig, og når jeg prøver å få en oversikt over hva som bør gjøres så virker det merkbart mer rotete og jobben vanskeligere med relasjoner enn hvis det hadde vært enkle multipolygoner. Det kan dog være min mangel på erfaring.

Hvis jeg først skal gå inn og rette opp i områder, bør jeg da fortrinnsvis beholde relasjonsstrukturen, eller kan jeg like gjerne erstatte det med multipolygoner?


På vanlege kart følgjer vel gjerne slike
arealdekkeflater reguleringsplanane (eks. dette området er regulært til
bustadområde, og dette til industri, sjølv om bustadområdet ikkje er
fylt 100 % opp med hus tett i tett, og ikkje heile industriområdet er
fullt av fabrikkar).

Jeg ser at mye er importert fra N50, så antar at slike reguleringsplaner finnes i det datasettet. Men noe av det ser ikke korrekt ut. Har ikke turt å gjøre noe med det hittil. Men hvis en del av et regulert boligområde er uutbygget skog, så regner jeg med det er best å markere det som skog, mtp. at OSM skal være forankret i fysisk virkelighet her og nå. Eller?

 - Christer

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150815/4b8adc6c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list