[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sat Aug 15 16:02:54 CEST 2015


Takk for fin oversikt.


Når det gjeld spørsmålet om relasjonar eller berre delte nodar, ser eg
> ikkje nokon stor grunn til å bruka relasjonar. Deling av nodar fungerer
> fint (og med «F»-tasten i JOSM er det kjempekjapt å la ei linje følgja
> ei eksisterande linje). Og eg innbillar meg at det vert mindre
> vedlikehald slik.
>

Hva hvis området allerede eksisterer, men ikke stemmer med oppdatert vei?
Under Elveg-importen har jeg koblet fra noen slike arealer fra veier, uten
å koble dem på igjen (med mindre det er skrikende nødvendig), fordi jeg
ikke vet hvordan man kan ta en del av en eksisterende områdegrense og slå
sammen med nodene til en vei (og å slå sammen node for node blir for tregt).

Jeg tror jeg heller mot å unngå relasjoner. Det meste jeg ser av områder er
importert fra N50 og ligger inne som relasjoner. Mye av det er overlappende
og ufullstendig, og når jeg prøver å få en oversikt over hva som bør gjøres
så virker det merkbart mer rotete og jobben vanskeligere med relasjoner enn
hvis det hadde vært enkle multipolygoner. Det kan dog være min mangel på
erfaring.

Hvis jeg først skal gå inn og rette opp i områder, bør jeg da fortrinnsvis
beholde relasjonsstrukturen, eller kan jeg like gjerne erstatte det med
multipolygoner?> På vanlege kart følgjer vel gjerne slike
> arealdekkeflater reguleringsplanane (eks. dette området er regulært til
> bustadområde, og dette til industri, sjølv om bustadområdet ikkje er
> fylt 100 % opp med hus tett i tett, og ikkje heile industriområdet er
> fullt av fabrikkar).


Jeg ser at mye er importert fra N50, så antar at slike reguleringsplaner
finnes i det datasettet. Men noe av det ser ikke korrekt ut. Har ikke turt
å gjøre noe med det hittil. Men hvis en del av et regulert boligområde er
uutbygget skog, så regner jeg med det er best å markere det som skog, mtp.
at OSM skal være forankret i fysisk virkelighet her og nå. Eller?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150815/a3f28ee0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list