[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon Aug 17 10:24:58 CEST 2015


Det handler om to valg her:

- Skal det brukes relasjoner eller ikke.
- Kan områdegrenser dele noder med veigrenser eller ikke.

For begge tror jeg ikke det finnes noe store tekniske fordeler eller
ulemper om det gjøres eller ikke. Teknisk sett er det likegyldig. Det
handler om hvor mye detalj du ønsker å legge inn, og hvordan du jobber mest
effektivt.

Jeg liker selv ikke å jobbe med relasjoner. Jeg er bedre kjent i JOSM med
verktøy for polylines (veier) enn de for relasjoner. F-tasten for å følge
en tidligere tegnet vei, alt-klikk (det funker også med venstre-Alt, ikke
bare med AltGr) for å velge en linje der flere ligger opp på hverandre,
osv. Når man bruker relasjoner, må man ofte også dele opp urelaterte veier
for å gi mer detalj. (For eksempel, en vei langs et boligområde må deles
opp der boligområdet starter og stopper, når man bruker relasjoner.) Dette
går imot "One feature, one OSM element" regelen, særlig siden det finnes
lite støtte for veier som relasjon.

Når det gjelder deling av noder, har det mye å gjøre med hvor mye detalj
jeg ønsker å legge inn, og hva som er synlig i feltet. Et boligområde har
ofte ingen synlig grense i feltet, og der kan grensen godt dele noder med
senterlinjen til en vei. Mens en park ofte er avgrenset med en gjerde eller
en gressplen som stopper ved fortauet, og der er hva jeg gjør avhengig av
hvor mye detalj jeg ønsker å legge inn. Jeg er ikke kjent med OSM-rendere
som viser veibredden, og derfor kan detaljerte grenser til gressplen, skog,
landsbruk, osv gi litt visuell info om veibredden i kartet.On Sat, Aug 15, 2015 at 11:45 AM Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
wrote:

> Er det en stil som er best eller mest vanlig å bruke for kartlegging av
> områder som residential, industrial, wood, osv.?
>
> Med stil mener jeg for eksempel følgende:
>
> 1. Bruke faktiske veier (highway=*) i relasjoner (role=outer), slik at
> områdene garantert følger veien. Spe på med dedikerte ways der grensen ikke
> følger en highway=*.
>
> 2. Ingen relasjoner - bruke egne ways for grensen til området, og slå
> sammen nodene til grensen med nodene til veier der de følger hverandre,
> slik at grensen samsvarer med veien.
>
> 3. Bruke helt egne ways og ikke slå sammen noe som helst. (Hvor skal man
> da legge grensen ift. veier?)
>
> Lurer også på hvor detaljert man skal være i taggingen. Om det er f.eks.
> 10x10m skog i et residential-område, skal dette området tagges som skog? Og
> er det lov å smøre tjukt på og laget et stort residential-område, eller
> skal man helst dele det opp i mindre områder som er tettere knyttet til den
> faktiske bebyggelsen? (Jeg bruker bevisst veldig vage størrelser nå.)
>
> Innser også at noen ganger vil en kombinasjon være påkrevd (f.eks. i et
> mindre område omringet av et annet område må man gjerne bruke en relasjon
> med role=inner på det store området og role=outer på det indre området,
> selv om man ikke bruker metode 1).
>
> Mine umiddelbare tanker om de tre stilene: 1 virker mest robust der
> områder følger vei. Blir mer styrete med vesentlige endringer i veier enn
> 3. Men med 3 får man mange parallelle ways der grenser følger veier, og jeg
> vil anta at ting på generell basis rendres best om grenser som følger vei,
> faktisk er lokalisert helt sammen med veien - DTFTR til tross. 2 blir
> rotete ved redigering av veier (nye noder må legges til på begge veier),
> skaper dobbelt opp av ways og noder (tilsynelatende unødvendig redundans),
> og jeg vil anta det er tidkrevende å slå sammen veier node for node.
>
> Tanker?
>
>  - Christer
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/fa23ef96/attachment.htm 


More information about the kart mailing list