[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon Aug 17 15:59:16 CEST 2015


On Mon, Aug 17, 2015 at 12:44 PM N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:


> Om folk er grundige nok til å fjerne/endre source=Kartverket N50 på dei
> delane dei endrar på så vil det vere lett å finne.
>

Hvordan kan du sikre at dette faktisk skjer? En melding i wiki'en vil ikke
hjelpe. Jeg leser ikke alle wiki-sider hver gang jeg gjør en endring i OSM,
for å sjekke om det ikke har kommet nye retningslinjer. Og utlendinger som
gjør endringer vil heller ikke lese den norske wiki'en.

Hver vei er derimot automatisk koblet til sin historie, og der er det
enkelt å se om det har skjedd en endring etter import fra Kartverket.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/a0c16477/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OutlookEmoji-?.png
Type: image/png
Size: 623 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/a0c16477/attachment-0001.png 


More information about the kart mailing list