[NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential, industrial, wood, osv.)

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Aug 17 12:53:09 CEST 2015


Det høres jo lurt ut. Men burde ikke dette stå klart og tydelig i wikien, i
alle fall på den norskrelaterte delen? Det virker som om det er så mye å
passe på uansett hva man gjør i OSM at eneste måten jeg kan skjønne at
nybegynnere tør å ta fatt på dette på, er ren ignorans. :)

2015-08-17 12:39 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

>
> Jau det skal det [image: 😝]
> Alle ways i N50 importen vil ha source=Kartverket N50 og
> source:date=YYYY-MM-DD som er datoen frå Kartverket.
>
> Grunnen her at det skal vere enkelt å vite kva som faktisk er rett frå N50
> og kva som er endra på. Med tusenvis av multipolygoner som består av mange
> ways så vil det vere umulig å finne kva "way" som faktisk er endra og når
> utan denne informasjonen. Ein way i N50 data kan vere oppdelt pga ulik dato
> og då er det viktig at denne er med slik at ein veit dette ved eventuell
> seinare sjekk for nye data.
>
> Changset source vil også ha "Kartverket", men det vil hjelpe deg lite når
> du lastar ned eit område med hundrevis av linjer og fleire titals
> multipolygon.
>
> Med source rett på way så er det enkelt å filtrere i JOSM. Om folk er
> grundige nok til å fjerne/endre source=Kartverket N50 på dei delane dei
> endrar på så vil det vere lett å finne. Dette gjeld også dato.
> Når eg går over og gjer små endringar etter import så splittar eg way
> akkruat så mykje eg må og fjernar source:date samt endrar på source for den
> way biten eg endra.
>
> Når ein då går over seinare med nye N50 data så veit ein eksakt kva som er
> endra manuelt.
>
>
> ------------------------------
> *From:* Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com>
> *Sent:* Monday, August 17, 2015 10:38 AM
> *To:* N/A N/A; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Hvordan best kartlegge områder (residential,
> industrial, wood, osv.)
>
> On Sat, Aug 15, 2015 at 5:48 PM N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
>
>> Då mista eg og source:date på det aller meste sidan eg samla saman ways
>> til heile polygon.
>>
>> ...
>> Skal vere source:date på kvar einaste "way" som blir importert av N50 med
>> filene Tibnor har laga.
>>
>> Når alt dette er sagt så er det ingen ting i vegen for å redigere N50
>> data som er feil. Berre å fjerne source og source:date tag for linja ein
>> flytter på. Då vei dei som importere at den biten var endra manuelt og kan
>> ignorerer den ved eventuelle seinare oppdateringar av N50.
>>
>
> Nei. Kilde og kildedato skal legges inn i changeset, ikke i selve
> objektene. Da blir det veldig enkelt å se på history for å se om en vei har
> blitt redigert etter import fra N50.
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/c4d4b024/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OutlookEmoji-?.png
Type: image/png
Size: 623 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/c4d4b024/attachment.png 


More information about the kart mailing list