[NUUG kart] Tunneller?

Tor torsm.news at gmail.com
Mon Aug 17 17:11:45 CEST 2015


Den 17. aug. 2015 kl. 16.49 skrev Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> 
> Den 13. aug. 2015 17:13, Christer van der Meeren skreiv:
>> Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både veien
>> til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet Askøyveien
>> (da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens halvdelen av broen
>> i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til broen i Askøy kommune
>> heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?
> 
> Her må ein bruke litt skjønn. Det er logisk at vegen over brua på Askøysida har same navn som på Bergensida.

Det er vel vanlig at vegnavn skifter på kommunegrensa, og hvis kommunegrensa går midt på brua, så er det vel mest logisk at vegen bytter navn midt på brua?


More information about the kart mailing list