[NUUG kart] Tunneller?

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 18 05:58:14 CEST 2015


Den 18. aug. 2015 kl. 00.11 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
> 
> Ei bru vil nok mest sannsynleg ha same namn på begge sider av grensa :)

ja, brua, men ikke vegen. :-)

> 
> ________________________________________
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Tor <torsm.news at gmail.com>
> Sent: Monday, August 17, 2015 5:11 PM
> To: Gnonthgol
> Cc: NUUGs kartliste
> Subject: Re: [NUUG kart] Tunneller?
> 
>> Den 17. aug. 2015 kl. 16.49 skrev Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
>> 
>> Den 13. aug. 2015 17:13, Christer van der Meeren skreiv:
>>> Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både veien
>>> til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet Askøyveien
>>> (da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens halvdelen av broen
>>> i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til broen i Askøy kommune
>>> heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?
>> 
>> Her må ein bruke litt skjønn. Det er logisk at vegen over brua på Askøysida har same navn som på Bergensida.
> 
> Det er vel vanlig at vegnavn skifter på kommunegrensa, og hvis kommunegrensa går midt på brua, så er det vel mest logisk at vegen bytter navn midt på brua?
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list