[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Wed Aug 12 09:57:09 CEST 2015


Elveg-data virker konsekvent å starte en egen way der avkjøringsfelt
starter. OSM ønsker at ways kun skal separeres der hvor veiene er fysisk
adskilt, altså skal veien ifølge dette tagges med ett ekstra felt frem til
avkjøringsfeltet fysisk bøyer av og skilles fra hovedveien (hvor også
motorway_junction skal plasseres). Ditto med akselerasjonsfelt.

Merker meg generelt at i Elveg-data er det iblant litt mange parallelle
ways på samme sted i motorveisammenheng. Det ser litt rotete ut.

Skal vi følge Elveg eller OSM?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150812/5c04689b/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list