[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Tue Aug 18 15:52:58 CEST 2015


Den 18. aug. 2015 12:49, skrev Geir Ove Myhr:
> Det krever en del
> innsats og tålmodighet å være med å diskutere med andre som har en
> annen bakgrunn og kartlegger et annerledes landskap, men det er den
> eneste måten å få til et system som fungerer globalt.

I langt mer tettbefolkede land enn Norge, som for Eksempel Nederland, 
sørlige deler av England etc vil det være uvanlig med stier som vi er 
vant med i norsk utmark. I England vil "path" ofte være synonymt med 
"public footpath", som er noe som er gruset eller asfaltert, men der det 
ikke er lov eller praktisk å kjøre bil. Dette oversettes best med 
gangvei på Norsk. Det er ganske opplagt fra ticketen at de som skrev den 
ser på footway og path som synonyme konsepter, og at noe som er blitt 
til ved at mange nok har gått der (dvs det norske begrepet sti) ikke er 
noe de forholder seg til.

I Norge har vi tenkt at path=sto og footway = gangvei, men det er langt 
fra opplagt andre steder i verden. Det vi trenger er å ha noe i OSM som 
tilsvarer det norske begrepet "sti". Det er ikke noe som uten tvil  
representere det. Andre har nevnt "trail", og dette dekker bedre hva vi 
tenker på som sti, og er mest brukt i USA og Kanada. Problemet som ledet 
til denne endringen er vel at gangveier menge steder har blit tagget 
like mye som "footway" og "path".


More information about the kart mailing list