[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Aug 18 12:49:10 CEST 2015


For de med tid og energi ser jeg gjerne at de prøver å få til en
fornuftig tagging av stier ved å delta i diskusjonen på
tagging at openstreetmap.org. Det gikk en diskusjon der i begynnelsen av
august, som muligens ledet til denne endringen (jeg har bare lest litt
av tråden). Se:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2015-August/thread.html

Det som ikke funker er at hvert land sitter på hver sin tue (eller
mailingliste), og lager sine egne konvensjoner. Det krever en del
innsats og tålmodighet å være med å diskutere med andre som har en
annen bakgrunn og kartlegger et annerledes landskap, men det er den
eneste måten å få til et system som fungerer globalt.

Ser forresten ut til at disse endringen ble commited 9. august:
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/commits/master.
Fra titlene ser det ut som om renderen skiller mellom surface=paved og
surface=unpaved, og at en god del andre surface-verdier mappes til en
av disse.

2015-08-18 12:12 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Er klar over det. Men å bruke f.eks. surface for å fortelle at det er
> en sti blir prinsipielt feil, og håpløst for rendrerne. Det er alt for
> mange mulige verdier der. Og surface=* kan ikke brukes, for da får man
> med de som har asfalt og betong også, f.eks. Å sjekke for
> foot=designated er jo heller ingen løsning da det brukes for gangveier.
>
> Konklusjonen er vel at det pr i dag ikke finnes noe vedtatt tagging for
> sti. Og det er ikke bra. Kanskje man bør innføre den gamle
> highway=trail som ble fjernet for noen år siden? Det eneste riktige er
> at sti har en egen tag slik andre typer vei har.
>
> Jeg har sikkert nevnt det før, men oppbyggingen av tagger mangler mange
> steder struktur. Det er ikke logisk slik en del ting er i dag. Og så må
> man få ryddet opp i rotet med at en og samme type vei kan tagges på
> flere måter uten at det er noe forskjell i praksis. Det skaper bare
> problemer og usikkerhet.
>
> -Sverre
>
>
>
> On Tue, 2015-08-18 at 11:09 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
>> Som vi nylig har diskutert, har aldri highway=path betydd "sti" i
>> OSM,
>> selv om også jeg skulle ønske det gjorde det. Bra at renderer nå
>> følger det som er vedtatt.
>>
>> Det vi bør gjøre nå er å finne ut hva man må legge til for å fortelle
>> rendere og andre at dette er en sti. Gjetter at en eller annen
>> surface=* får det tilbake til sti-rendering. Ser det var en ny
>> release
>> av stilsettet for 4 dager siden. Regner med at det finnes i
>> endringene
>> fra da:
>>
>> https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
>>
>> 2015-08-18 9:42 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
>> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>> > Hei
>> >
>> > Jeg ser nå at rendringen av footway og path er lik på
>> > openstreetmap.org. Det er jo helt håpløst at og gjør kartet totalt
>> > ubrukelig, enda mer enn før for andre formål enn bilkjøring.
>> >
>> > Vil det være en ide å ta kontakt å fremme vårt syn felles for
>> > Norge?
>> > Jeg antar at de fleste synes dette er galt?
>> >
>> > Jeg har drevet med kart hele livet og har aldri sett at asfalterte
>> > veier for gående tegnes likt som stier ute i skogen. Det er bare
>> > helt
>> > feil etter min mening i allefall.
>> >
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list