[NUUG kart] highway=cycleway vs. highway=footway i Elveg

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 18 18:11:23 CEST 2015


Kan man pålitelig finne ut om det er skiltet uten å gå manuelt gjennom
området eller bruke Street View gjennom hele området? Har sett at på
https://www.vegvesen.no/vegkart/ kan man søke etter spesifikke skiltnummer,
men da jeg søkte etter Gang- og sykkelveg var det ingen i området jeg har
importert, og der vet jeg det er flere slike skilt, så det virker ikke mye
pålitelig.

2015-08-18 16:46 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

> 18. aug. 2015 kl. 13:55 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> >
> > Bare for å være helt sikker: Veldig mange veier i Elveg-dataene (etter
> elveg2osm) er tagget med highway=cycleway, foot=designated. Jeg forstår det
> slik at disse skal endres til highway=footway med mindre det faktisk er
> skiltet gang- og sykkelveg. Stemmer det?
>
> Jeg vil tru at det som i Elveg ligger som gang- og sykkelveg kan være:
> 1) skiltet som gang- og sykkelveg: highway=cycleway + foot=designated
> 2) skiltet som sykkelveg: highway=cycleway
> 3) skiltet som gangveg: highway=footway
> 4) ikke skiltet: highway=footway
>
> --
> Tor
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150818/c959c087/attachment.htm 


More information about the kart mailing list