[NUUG kart] highway=cycleway vs. highway=footway i Elveg

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 18 18:20:09 CEST 2015


> 18. aug. 2015 kl. 18:11 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> 
> Kan man pålitelig finne ut om det er skiltet uten å gå manuelt gjennom området eller bruke Street View gjennom hele området? Har sett at på https://www.vegvesen.no/vegkart/ <https://www.vegvesen.no/vegkart/> kan man søke etter spesifikke skiltnummer, men da jeg søkte etter Gang- og sykkelveg var det ingen i området jeg har importert, og der vet jeg det er flere slike skilt, så det virker ikke mye pålitelig.

Jeg synes vi kan være litt pragmatiske her: Det er vel ikke verre enn at man
tagger slik man tror (eller regner som mest sannsynlig) at det er
skiltet. Hvis det viser seg å være feil, så er det ikke verdens
undergang. Det er bedre å ha vegen feiltagget i OSM enn å ikke ha den
der i det hele tatt. Feilen vil nok før eller siden bli rettet opp.


> 2015-08-18 16:46 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com <mailto:torsm.news at gmail.com>>:
> 18. aug. 2015 kl. 13:55 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com <mailto:cmeeren at gmail.com>>:
> >
> > Bare for å være helt sikker: Veldig mange veier i Elveg-dataene (etter elveg2osm) er tagget med highway=cycleway, foot=designated. Jeg forstår det slik at disse skal endres til highway=footway med mindre det faktisk er skiltet gang- og sykkelveg. Stemmer det?
> 
> Jeg vil tru at det som i Elveg ligger som gang- og sykkelveg kan være:
> 1) skiltet som gang- og sykkelveg: highway=cycleway + foot=designated
> 2) skiltet som sykkelveg: highway=cycleway
> 3) skiltet som gangveg: highway=footway
> 4) ikke skiltet: highway=footway
> 
> --
> Tor
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150818/7732ec92/attachment.htm 


More information about the kart mailing list