[NUUG kart] Fylkesvei som relation?

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Wed Aug 19 12:15:41 CEST 2015


Hei
Jeg synes ikke det er naturlig å ta med ramper/*_link til og fra veier i
den veiens relasjon.

Enig med at selve sirkelen i rundkjøringer ikke bør splittes for
buss-relasjoner o.l.

Dersom det er fysisk skille mellom vei inn og ut av rundkjøring er jeg
ganske konsekvent på å splitte og tagge med oneway=yes. Dette gjør at
geometrien blir mest mulig rett. Denne geometrien vises f.eks i noen
gps-er. (Disse veiene kalles forøvrig 'flares' i fagspråket på engelsk).

Rekkefølge i f.eks en fylkesvei-relasjon er ikke så viktig synes jeg. Men
mer viktig i en bussrute.

-gorm

Gorm E. Johnsen

2015-08-13 18:12 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Oppsplitting av veier inn mot rundkjøringer er et interessant spørsmål som
> fortjener en egen diskusjon. Jeg tar det videre der.
>
> Ellers tar jeg gjerne imot innspill fra andre på om ramper er med i en
> relasjon av typen fylkesveg/riksveg.
>
> 2015-08-13 17:51 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>
>> Relasjonar er svært viktig del av OSM, men kan virke komplisert i
>> starten. Er ein del folk som redigerer og lagar rot i relasjonar. Spesielt
>> dei som brukar web editor som iD og Potlatch.
>>
>>
>> Rekkefølgje er normalt ikkje heilt avgjerande, men greit at vegstubbane
>> er i nærleiken i lista slik at om du splitter for V inn/ut av rundkøyring
>> så legg du ikkje ny bit heilt i botn av lista.
>> Må sei at eg ikkje nokon fan av å lage split ved rundkøyringar. Kartet
>> vert berre meir rotete. Er det lengre fysiske delingar så er det greit, men
>> den trekanten som alle rundkøyringar har vil ha liten praktisk funksjon i
>> kartet.
>>
>> Ikkje splitt opp rundkøyringar for public transport. Ser mange gjer
>> dette, men det er heilt unødvendig og lagar berre rot.
>>
>> Med det nye public transport systemet så skan det vere ein relasjon for
>> kvar retning av ruta og så skal desse samlast i ein route master relasjon.
>> Her er rekkefølgje viktig! I rundkøyring så vil den eine ruta bruke ein
>> biten av vegen inn mot rundkøyring og retur ruta vil bruke andre biten ut
>> av rundkøyringa, så ja det er mykje å passe på.
>> Om det er brukt gammal versjon så må du berre passe på at inn og ut vegen
>> i rundkøyringa er med i relasjonen, då desse har kun ei rute (ein veg).
>>
>> Når det gjeld av og på rampar på motorveg og andre som har slikt så trur
>> eg ikkje det er vanleg at dei er med i route relasjon.
>>
>>
>> ------------------------------
>> *From:* Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
>> *Sent:* Thursday, August 13, 2015 4:48 PM
>> *To:* N/A N/A
>> *Cc:* kart at nuug.no
>> *Subject:* Re: [NUUG kart] Fylkesvei som relation?
>>
>> Da lurer jeg på: Hvor viktig er rekkefølgen på medlemmene i en slik
>> relasjon? Under Elveg-importen er det mange nye veier, f.eks. inn mot
>> rundkjøringer hvor det før har vært én vei, men hvor Elveg splitter til to
>> oneway-veier pga. fysisk separasjon av feltene frem mot rundkjøringen
>> (dette er også korrekt ifølge OSM, hvor fysisk separerte veier skal være
>> separate ways).
>>
>> Det jeg har gjort hittil, er å dele opp eksisterende vei (som for
>> eksempelets del har en slik relasjon) i nok stykker til å samsvare med
>> antall stykker på de nye veiene (de oppdelte veistykkene vil da få kopiert
>> relasjoner i noenlunde logisk rekkefølge), og så bruke "replace geometry"
>> mellom Elveg-veistykkene og de nysplittede OSM-veistykkene med relasjoner,
>> slik at relasjonene kommer over på alle de nye veistykkene. Men jeg er
>> usikker på hvor viktig rekkefølgen er.
>>
>> Det blir jo også et mareritt mtp. bussruter, som med en slik oppsplitting
>> av veier vil få en marginalt forskjellig rute avhengig av retning.
>>
>> Jeg lurer også på om motorway_link og andre *_link skal være med i en
>> "Riksveg-relasjon" og tilsvarende, eller om bare gjennomgående ways skal
>> være med. Lurer i så fall på hvordan rekkefølgen (om den er viktig) skal
>> være i disse tilfellene.
>>
>> Kanskje jeg bare må bite i det sure eplet og sette meg grundig inn i
>> hvordan man redigerer relasjoner i JOSM. Føler arbeidsmengden med Elveg
>> vokser dag for dag, trass i at veiene blir (veldig) sakte færre...
>>
>> Generelle innspill er velkommen i tillegg til svar på ovenstående
>> spørsmål.
>>
>>
>>
>> 2015-08-13 15:34 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>>
>>>
>>> Ikkje slette slike relasjonar. Om dei er laga på rett måte er det veldig
>>> mykje enklare å hente inn heile strekninga når den ligg i ein relasjon.
>>> Jo meir data vi får på vegane jo meir oppdelt vil ways bli og då er det
>>> greit at ein veg ligg i relasjon.
>>>
>>> Eg la i fjor inn fleire primære fylkesvegar i relasjonar med wiki links.
>>> Eksempel: https://www.openstreetmap.org/relation/3201742
>>>
>>> Slike relasjonar er akkurat det same som dei store E-route relasjonane i
>>> OSM.
>>>
>>> ------------------------------
>>> *From:* kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
>>> Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
>>> *Sent:* Sunday, August 9, 2015 2:28 PM
>>> *To:* NUUGs kartliste
>>> *Subject:* [NUUG kart] Fylkesvei som relation?
>>>
>>> Holder på med import av Elveg. Jeg ser at det er lagt inn en relation i
>>> Bergen (den er neppe alene) som heter "Fylkesvei 197". Kan slike relations
>>> slettes, med tanke på at selve veien tagges med ref=197? Eller vil f.eks.
>>> kombinert europavei/fylkesvei (finnes slikt?) tagges med europaveinummeret
>>> og fylkesveinummeret da gå tapt?
>>>
>>>  - Christer
>>>
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150819/2d7df6e0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list