[NUUG kart] Fylkesvei som relation?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 18:12:32 CEST 2015


Oppsplitting av veier inn mot rundkjøringer er et interessant spørsmål som
fortjener en egen diskusjon. Jeg tar det videre der.

Ellers tar jeg gjerne imot innspill fra andre på om ramper er med i en
relasjon av typen fylkesveg/riksveg.

2015-08-13 17:51 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Relasjonar er svært viktig del av OSM, men kan virke komplisert i starten.
> Er ein del folk som redigerer og lagar rot i relasjonar. Spesielt dei som
> brukar web editor som iD og Potlatch.
>
>
> Rekkefølgje er normalt ikkje heilt avgjerande, men greit at vegstubbane er
> i nærleiken i lista slik at om du splitter for V inn/ut av rundkøyring så
> legg du ikkje ny bit heilt i botn av lista.
> Må sei at eg ikkje nokon fan av å lage split ved rundkøyringar. Kartet
> vert berre meir rotete. Er det lengre fysiske delingar så er det greit, men
> den trekanten som alle rundkøyringar har vil ha liten praktisk funksjon i
> kartet.
>
> Ikkje splitt opp rundkøyringar for public transport. Ser mange gjer dette,
> men det er heilt unødvendig og lagar berre rot.
>
> Med det nye public transport systemet så skan det vere ein relasjon for
> kvar retning av ruta og så skal desse samlast i ein route master relasjon.
> Her er rekkefølgje viktig! I rundkøyring så vil den eine ruta bruke ein
> biten av vegen inn mot rundkøyring og retur ruta vil bruke andre biten ut
> av rundkøyringa, så ja det er mykje å passe på.
> Om det er brukt gammal versjon så må du berre passe på at inn og ut vegen
> i rundkøyringa er med i relasjonen, då desse har kun ei rute (ein veg).
>
> Når det gjeld av og på rampar på motorveg og andre som har slikt så trur
> eg ikkje det er vanleg at dei er med i route relasjon.
>
>
> ------------------------------
> *From:* Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
> *Sent:* Thursday, August 13, 2015 4:48 PM
> *To:* N/A N/A
> *Cc:* kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Fylkesvei som relation?
>
> Da lurer jeg på: Hvor viktig er rekkefølgen på medlemmene i en slik
> relasjon? Under Elveg-importen er det mange nye veier, f.eks. inn mot
> rundkjøringer hvor det før har vært én vei, men hvor Elveg splitter til to
> oneway-veier pga. fysisk separasjon av feltene frem mot rundkjøringen
> (dette er også korrekt ifølge OSM, hvor fysisk separerte veier skal være
> separate ways).
>
> Det jeg har gjort hittil, er å dele opp eksisterende vei (som for
> eksempelets del har en slik relasjon) i nok stykker til å samsvare med
> antall stykker på de nye veiene (de oppdelte veistykkene vil da få kopiert
> relasjoner i noenlunde logisk rekkefølge), og så bruke "replace geometry"
> mellom Elveg-veistykkene og de nysplittede OSM-veistykkene med relasjoner,
> slik at relasjonene kommer over på alle de nye veistykkene. Men jeg er
> usikker på hvor viktig rekkefølgen er.
>
> Det blir jo også et mareritt mtp. bussruter, som med en slik oppsplitting
> av veier vil få en marginalt forskjellig rute avhengig av retning.
>
> Jeg lurer også på om motorway_link og andre *_link skal være med i en
> "Riksveg-relasjon" og tilsvarende, eller om bare gjennomgående ways skal
> være med. Lurer i så fall på hvordan rekkefølgen (om den er viktig) skal
> være i disse tilfellene.
>
> Kanskje jeg bare må bite i det sure eplet og sette meg grundig inn i
> hvordan man redigerer relasjoner i JOSM. Føler arbeidsmengden med Elveg
> vokser dag for dag, trass i at veiene blir (veldig) sakte færre...
>
> Generelle innspill er velkommen i tillegg til svar på ovenstående spørsmål.
>
>
>
> 2015-08-13 15:34 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
>
>>
>> Ikkje slette slike relasjonar. Om dei er laga på rett måte er det veldig
>> mykje enklare å hente inn heile strekninga når den ligg i ein relasjon.
>> Jo meir data vi får på vegane jo meir oppdelt vil ways bli og då er det
>> greit at ein veg ligg i relasjon.
>>
>> Eg la i fjor inn fleire primære fylkesvegar i relasjonar med wiki links.
>> Eksempel: https://www.openstreetmap.org/relation/3201742
>>
>> Slike relasjonar er akkurat det same som dei store E-route relasjonane i
>> OSM.
>>
>> ------------------------------
>> *From:* kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
>> Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
>> *Sent:* Sunday, August 9, 2015 2:28 PM
>> *To:* NUUGs kartliste
>> *Subject:* [NUUG kart] Fylkesvei som relation?
>>
>> Holder på med import av Elveg. Jeg ser at det er lagt inn en relation i
>> Bergen (den er neppe alene) som heter "Fylkesvei 197". Kan slike relations
>> slettes, med tanke på at selve veien tagges med ref=197? Eller vil f.eks.
>> kombinert europavei/fylkesvei (finnes slikt?) tagges med europaveinummeret
>> og fylkesveinummeret da gå tapt?
>>
>>  - Christer
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/5f1cca9c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list