[NUUG kart] Path og footway rendres likt

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Aug 19 16:51:25 CEST 2015


19. aug. 2015 kl. 07:53 skrev Hans Olav Skogstad <hans-olav.skogstad at online.no>:
> 
> Må si jeg er litt uenig i at "har aldri highway=path betydd sti".
> Slik jeg tolker http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath, ut  
> i fra både bilder og beskrivelse, og tagging, så skal dette primært brukes  
> på rurale "stier". Dette fanger nok kanskje noe bredere enn den norske  
> "sti", men ikke så veldig slik jeg tolker det.
> 
> Det skrives jo også rett ut, "For urban paths which a designated for  
> pedestrians only, better use highway=footway.".
> 
> Men at de begynner å trekke inn G/S-skilt på denne siden er i hvert fall i  
> beste fall forvirrende.

Det er nok litt unyansert å si at highway=path aldri har betydd sti, men
det har aldri betydd *bare* sti. Gang- og sykkelveger og rideveger ble
dratt inn allerede da taggen ble foreslått.More information about the kart mailing list