[NUUG kart] Oppdeling/sammenslåing under Elveg-import og nvbd-taggene

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Aug 24 15:20:40 CEST 2015


nvdb:id-taggen har minimal verdi når de ikke står på et veistykke som
er (nesten) nøyaktig likt det som ligger i NVDB. Når flere vegstykker
slås sammen finnes ikke lenger noe tilsvarende vegstykke i NVDB, så da
er det like greit å fjerne dem. Dessuten var det lettere å fjerne
taggene og så teste om resterende tagger var like enn å teste for
likhet uten å fjerne taggene.

Geir Ove

2015-08-24 11:37 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> Importerte et par nabolag og kan bekrefte at det ble noe enklere når jeg
> slipper å slå sammen i like stor grad. Noe sammenslåing/oppsplitting blir
> det riktignok uansett. Merker meg at du forkaster nvdb:id og nvdb:date ved
> sammenslåing - dette er gjort med vilje? Har disse taggene egentlig minimal
> verdi?
>
> Har ikke kommet over noen feil på det begrensede området jeg har sett på.
>
> 2015-08-24 8:29 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>>
>> Jeg har laget ei gren av elveg2osm hvor vegstykker blir forsøkt slått
>> sammen etter VPA/VNR og tagger. Koden ligger her:
>> https://github.com/gomyhr/elveg2osm/tree/longways. Det ligger ikke
>> inne noe test for om veier får for mange noder ennå. Jeg har lagt ut
>> genererte Elveg-data for Bergen på
>>
>>
>> https://drive.google.com/file/d/0BwxPkSBawddGZVlqbndJVlBLTTg/view?usp=sharing.
>>
>> Du kan ta en titt på den og se om det hjelper arbeidsflyten og om noe
>> eventuelt har blitt feil.
>>
>> Geir Ove
>>
>> 2015-08-18 20:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>> > Jeg har funnet ut at jeg i hovedsak jobber mest effektivt under
>> > Elveg-importen ved å bruke Replace Geometry (jeg fant ut at det var
>> > langt
>> > fra så problematisk mtp. relasjoner osv. som jeg først trodde). Kanskje
>> > flere har gjort dette?
>> >
>> > Men i denne arbeidsflyten må man ha tilsvarende veistykker i begge
>> > datasett,
>> > som vil si at man ofte må gjøre en av følgende:
>> >
>> > A. Splitte opp OSM-veistykker for å tilsvare Elveg
>> > B. Slå sammen Elveg-veistykker for å tilsvare det som ligger i OSM (kun
>> > sammenslåing der ikke noe annet enn nvdb:id eller nvdb:date er
>> > forskjellig,
>> > så klart)
>> > C. En mellomting
>> >
>> > Dette har noe å si for hvordan nvdb:id og nvdb:date tas vare på. Dersom
>> > man
>> > går for B eller C, så kan man enten slette disse, eller man kan slå dem
>> > sammen (slik at man får en liste med verdier, f.eks.
>> > nvdb:id=450124;450125;450126). Har en slik liste med ID-er (og evt.
>> > datoer)
>> > en verdi, enten nå eller i fremtiden? Jeg tenker at dato for datafangst
>> > er
>> > jo gjerne kjekt å vite, så jeg prøvde i går å jobbe ut ifra C, hvor jeg
>> > slo
>> > sammen veier hvor kun nvdb:id varierte (men lot være oppsplittet når
>> > nvdb:date endret seg), og splittet opp OSM-veier til å samsvare med
>> > dette.
>> > Tok da vare på nvdb:id i en slik liste.
>> >
>> > OSM har generelt en policy på "one feature, one element", så slik sett
>> > er B
>> > best (antatt at veiene i OSM er slått sammen noenlunde logisk - det
>> > virker
>> > de ofte å være, og de er uansett mye mindre oppstykket enn Elveg).
>> >
>> > Og mens vi er inne på id-taggen: Bør denne fjernes dersom man gjør
>> > endringer
>> > på veien som ikke ligger i Elveg, f.eks. endrer veiklasse? Jeg vet ikke
>> > hva,
>> > om noe, som er tenkt ang. fremtidige automatiske oppdateringer... Det
>> > beste
>> > og mest sikre jeg kan tenke meg, er å skrive et verktøy for å beholde
>> > kun
>> > det som har endret seg mellom to .osm-filer generert av elveg2osm (eller
>> > rådataene fra Elveg, og så kjøre denne diffen gjennom elveg2osm), og så
>> > gå
>> > gjennom disse endringene manuelt. Det blir jo uansett betraktelig mindre
>> > å
>> > gjøre enn den første importen som nå pågår. Og hvis det er tilfelle at
>> > dette
>> > er beste løsning, så har jo nvdb:id nada å si.
>> >
>> > Tanker?
>> >
>> >  - Christer
>> >
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> >
>
>


More information about the kart mailing list