[NUUG kart] Oppdeling/sammenslåing under Elveg-import og nvbd-taggene

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Aug 24 11:37:21 CEST 2015


Importerte et par nabolag og kan bekrefte at det ble noe enklere når jeg
slipper å slå sammen i like stor grad. Noe sammenslåing/oppsplitting blir
det riktignok uansett. Merker meg at du forkaster nvdb:id og nvdb:date ved
sammenslåing - dette er gjort med vilje? Har disse taggene egentlig minimal
verdi?

Har ikke kommet over noen feil på det begrensede området jeg har sett på.

2015-08-24 8:29 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Jeg har laget ei gren av elveg2osm hvor vegstykker blir forsøkt slått
> sammen etter VPA/VNR og tagger. Koden ligger her:
> https://github.com/gomyhr/elveg2osm/tree/longways. Det ligger ikke
> inne noe test for om veier får for mange noder ennå. Jeg har lagt ut
> genererte Elveg-data for Bergen på
>
>
> https://drive.google.com/file/d/0BwxPkSBawddGZVlqbndJVlBLTTg/view?usp=sharing
> .
>
> Du kan ta en titt på den og se om det hjelper arbeidsflyten og om noe
> eventuelt har blitt feil.
>
> Geir Ove
>
> 2015-08-18 20:29 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> > Jeg har funnet ut at jeg i hovedsak jobber mest effektivt under
> > Elveg-importen ved å bruke Replace Geometry (jeg fant ut at det var langt
> > fra så problematisk mtp. relasjoner osv. som jeg først trodde). Kanskje
> > flere har gjort dette?
> >
> > Men i denne arbeidsflyten må man ha tilsvarende veistykker i begge
> datasett,
> > som vil si at man ofte må gjøre en av følgende:
> >
> > A. Splitte opp OSM-veistykker for å tilsvare Elveg
> > B. Slå sammen Elveg-veistykker for å tilsvare det som ligger i OSM (kun
> > sammenslåing der ikke noe annet enn nvdb:id eller nvdb:date er
> forskjellig,
> > så klart)
> > C. En mellomting
> >
> > Dette har noe å si for hvordan nvdb:id og nvdb:date tas vare på. Dersom
> man
> > går for B eller C, så kan man enten slette disse, eller man kan slå dem
> > sammen (slik at man får en liste med verdier, f.eks.
> > nvdb:id=450124;450125;450126). Har en slik liste med ID-er (og evt.
> datoer)
> > en verdi, enten nå eller i fremtiden? Jeg tenker at dato for datafangst
> er
> > jo gjerne kjekt å vite, så jeg prøvde i går å jobbe ut ifra C, hvor jeg
> slo
> > sammen veier hvor kun nvdb:id varierte (men lot være oppsplittet når
> > nvdb:date endret seg), og splittet opp OSM-veier til å samsvare med
> dette.
> > Tok da vare på nvdb:id i en slik liste.
> >
> > OSM har generelt en policy på "one feature, one element", så slik sett
> er B
> > best (antatt at veiene i OSM er slått sammen noenlunde logisk - det
> virker
> > de ofte å være, og de er uansett mye mindre oppstykket enn Elveg).
> >
> > Og mens vi er inne på id-taggen: Bør denne fjernes dersom man gjør
> endringer
> > på veien som ikke ligger i Elveg, f.eks. endrer veiklasse? Jeg vet ikke
> hva,
> > om noe, som er tenkt ang. fremtidige automatiske oppdateringer... Det
> beste
> > og mest sikre jeg kan tenke meg, er å skrive et verktøy for å beholde kun
> > det som har endret seg mellom to .osm-filer generert av elveg2osm (eller
> > rådataene fra Elveg, og så kjøre denne diffen gjennom elveg2osm), og så
>> > gjennom disse endringene manuelt. Det blir jo uansett betraktelig mindre
> å
> > gjøre enn den første importen som nå pågår. Og hvis det er tilfelle at
> dette
> > er beste løsning, så har jo nvdb:id nada å si.
> >
> > Tanker?
> >
> >  - Christer
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150824/eadbb567/attachment.htm 


More information about the kart mailing list