[NUUG kart] Fri Geo Norge - noen som vet status?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Jan 11 23:06:31 CET 2015


Siste fra <URL: http://www.frigeonorge.net/ > er et skriv til
Fylkesmannen i Østfold datert 2011-11-04.

<URL: https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2009/8671&searchType=advanced&list2=139&caseSearch=true&sortField=doknr >
ser ut til å være siste utvikling hos Fylkesmannen i Østfold mens
<URL: https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2010/3655&searchType=advanced&list2=91&caseSearch=true&sortField=doknr >
og 
<URL: https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2010/03655&searchType=advanced&list2=91&caseSearch=true&sortField=doknr >
er postjournal hos Justisdepartementet i samme sak.

Det har der vært utvikling i 2012 og 2013 som ikke fremgår av
<URL: http://www.frigeonorge.net/ >.  Noen som vet status på saken nå?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list