[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Jul 1 02:21:23 CEST 2015


> Den 30. juni 2015 18:34, Christer van der Meeren skreiv:
>> Hvis det du sier er riktig, så må Elveg2osm oppdateres
> 
> Eg er ikkje sikker på om vegklassen er inkludert i orginaldataa. Elveg2osm gjer ein kvalifisert gjetting basert på vegnummeret.

Bekreftes. Elveg2osm har bare elveg-dataene å forholde seg til. Der er ikke motorveg indikert og det skilles ikke mellom merkede og umerkede fylkesveger.

I de siste Elveg-slippene er det inkludert en VEGKLASSE-tag som skal indikere viktighet og skal kunne brukes for prioritering i ruting, men denne er satt basert på skjønn, og er derfor ikke brukt i OSM-taggingen.

Geir Ove
(med én uke gammel baby på armen)


More information about the kart mailing list