[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 1 09:21:45 CEST 2015


Jeg synes ikke det er noen god ide å endre til highway=footway. Selv om fotgjengere har forkjørsrett så er veien også laget for syklende, det er det liten tvil om. Det ligger jo i navnet.

-Sverre


From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of N/A N/A
Sent: 30. juni 2015 17:38
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Om så er tilfelle så må ein endre 99% av alle gang- og sykkelvegar i Norge. Er vel knapt ein einaste rein sykkelveg i landet.
Date: Tue, 30 Jun 2015 17:28:31 +0200
From: gnonthgol at gmail.com<mailto:gnonthgol at gmail.com>
To: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Den 30. juni 2015 17:14, N/A N/A skreiv:
> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
> Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne slaget med delte felt.
> For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også legge til motor_vehicle=destination for den delen.
> Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med highway=footway og bicycle=yes.

Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen
framfor i bilvegen. Dette er ofte ikkje tilfellet men varierer mykje avhengig av fart og trafikkmengde.

Knut


_______________________________________________ kart mailing list kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150701/d9cee4f3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list