[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 1 16:25:10 CEST 2015


Det er etterhvert blitt helt kaos med alle disse taggene og kombinasjonene. Det hele er svært uryddig og forvirrende. At det på en wikiside står at gangvei f.eks. skal være highway=path+foot=designated+bicycle=no+horse=no mens det et annet sted står highway=footway+foot=designated er jo ikke bra.

Jeg synes den norske wikien er ganske grei og foreslår at vi følger den. Dette må vi ikke gjøre for komplisert. Det er allerede litt i overkant komplisert og det tagges mye feil.

Om man velger å  bruke highway=path + bicycle=designated så skal det være på stier som er laget med hovedformål å være sykkelstier. At det bare er fint å sykle der holder ikke. Det finnes det egne tagger for, som mtb:scale f.eks.

-Sverre


-----Original Message-----
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Anders Fougner
Sent: 1. juli 2015 14:59
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Jeg har et par kommentarer;

Den 01.07.15 14.41, skrev Peter Bremer:
> Hei, jeg er Peter, som postet spørsmålet opprinnelig på forumet. Jeg 
> må på forhand beklager hvis enten språkbruket eller synspunkter blir 
> litt unorsk, jeg er nederlender :-)
>
> Her er mine tanker om noe av de svar fra maillisten:
>
> > Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar
> [highway=path + bicycle=designated].
>
> En rast test virker til å vise at GraphHopper ikke støtter dette. Men 
> MapQuest, OsmAnd (offline), YOURS og OpenRouteService ser ikke ut til 
> å ha problemer med det. De fleste renderings viser highway=path + 
> bicycle=designated + foot=designated i samme form som highway=cycleway.
Hvordan vil du skille dette fra faktiske stier (i terrenget) som er designet for bruk av sykler? Slik som f.eks. stiene i Hafjell eller Åre.
> > Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og
> sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle 
> dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse 
> med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for 
> ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen framfor i bilvegen.
>
> Jeg er langt fra en ekspert på dette, men dette høres mer ut som 
> praksisen på fortau, ikke på gang- og sykkelveier?
Les følgende innlegg, vedlegget fra Oslo Tingrett og eventuelt også den påfølgende diskusjonen:
<http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1969905#Post1969905>
Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16 km/t bedømmes som "for høy fart".
Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall gående er er større enn 0...

Anders
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list