[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Thu Jul 2 10:01:58 CEST 2015


Den 01.07.15 16.59, skrev Sverre Didriksen:
>
> *From:*kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf 
> Of *Peter Bremer
> *Sent:* 1. juli 2015 15:57
> *To:* Anders Fougner; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg
>
>     Hvordan vil du skille dette fra faktiske stier (i terrenget) som er
>     designet for bruk av sykler? Slik som f.eks. stiene i Hafjell
>     eller Åre.
>
> Da er etter min mening highway=path + bike=designated korrekt, og 
> eventuelt med foot=yes. Jeg ville nok også puttet på en mtb:scale også.
>
> At den da rendres mange steder likt som highway=cycleway er forsåvidt 
> uinteressant. Om man mener det er feil så får man prate med rendrerne.
>
> -Sverre
>
Enig, bortsett fra at det er mtb:scale:imba som bør brukes på 
sykkelparker/utforsykling.

Reitstøens mtbmap.no rendret en stund "highway=path, bicycle=designated" 
som cycleway, trolig på oppfordring fra meg ettersom endel g/s-veger 
blant annet i Trondheim var tagget slik, men det tror jeg er gjort om 
nå, nettopp for å unngå at slike "oppbygde sykkelstier" i alpinbakker og 
andre steder skal se ut som g/s-veger på kartet.

Anders


More information about the kart mailing list