[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 1 16:59:17 CEST 2015From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Peter Bremer
Sent: 1. juli 2015 15:57
To: Anders Fougner; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg


Hvordan vil du skille dette fra faktiske stier (i terrenget) som er
designet for bruk av sykler? Slik som f.eks. stiene i Hafjell eller Åre.

Da er etter min mening highway=path + bike=designated korrekt, og eventuelt med foot=yes. Jeg ville nok også puttet på en mtb:scale også.

At den da rendres mange steder likt som highway=cycleway er forsåvidt uinteressant. Om man mener det er feil så får man prate med rendrerne.

-Sverre


Slike stier ville ha highway=path + bike=designated (hvis det faktisk er skiltet for syklister) + foot=yes (om det er også lov å gå på dem) eller + foot=no (når det er ikke lov å gå). Dette er annet enn highway=path + bike=designated + foot=designated (altså skiltet for både syklister og gående).

Les følgende innlegg, vedlegget fra Oslo Tingrett og eventuelt også den
påfølgende diskusjonen:
<http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1969905#Post1969905>
Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere
gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet
gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16
km/t bedømmes som "for høy fart".
Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall
gående er er større enn 0...

I uttalelsen refereres det til § 18 (http://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§18), og der snakkes det om passering "på gangveg, fortau eller i gangfelt" (også sitert i selve saken). Å bruke denne paragrafen på passering i GS-veg er helt feil...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150701/98981c67/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list