[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Jul 2 10:46:15 CEST 2015


Er det en misforståelse av hva "designated" betyr her? Det virker som om
dere mener "designated" betyr eksplisitt skiltet, men slik jeg forstår det
betyr det ifølge denne siden
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Interpretation>
har det mer å gjøre med innstillinger i rendrere/rutere for å gi dem litt
fleksibilitet. Hvis jeg misforstår nå er det fint om noen kan klarne opp i
hva designated faktisk betyr.

2015-07-02 10:41 GMT+02:00 Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com>:

> On Thu, Jul 2, 2015 at 10:24 AM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
> wrote:
>
>>
>> > On Thu, Jul 2, 2015 at 10:02 AM Anders Fougner
>> > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
>> >
>> >   Reitstøens mtbmap.no <http://mtbmap.no> rendret en stund
>> >   "highway=path, bicycle=designated"
>> >   som cycleway, trolig på oppfordring fra meg ettersom endel g/s-veger
>> >   blant annet i Trondheim var tagget slik, men det tror jeg er gjort
>> om
>> >   nå, nettopp for å unngå at slike "oppbygde sykkelstier" i
>> >   alpinbakker og
>> >   andre steder skal se ut som g/s-veger på kartet.
>> >
>> >
>> > Er disse stiene eksplisitt skiltet for syklister, eller er de tagget
>> > med bicycle=designated fordi de ser ut som sykkelstier?
>> Stiene er bygd/designet utelukkende for sykling. Ettersom de går i
>> skog/fjell/alpinanlegg brukes ikke standard trafikkskilt; istedet er de
>> nok stort sett merket med navn og fargekoding for vanskelighetsgrad.
>>
>
> Det høres ut som om highway=path + bicycle=designated + foot=yes/no er
> korrekt tagging av slike stier. Det er altså en annen tagging enn for
> GS-veger. Men jeg prøver å bruke designated bare når det faktisk er
> skiltet, fordi alt annet blir interpretasjon.
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/e18af249/attachment.htm 


More information about the kart mailing list