[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 10:41:42 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 10:24 AM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

>
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 10:02 AM Anders Fougner
> > <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>> wrote:
> >
> >   Reitstøens mtbmap.no <http://mtbmap.no> rendret en stund
> >   "highway=path, bicycle=designated"
> >   som cycleway, trolig på oppfordring fra meg ettersom endel g/s-veger
> >   blant annet i Trondheim var tagget slik, men det tror jeg er gjort om
> >   nå, nettopp for å unngå at slike "oppbygde sykkelstier" i
> >   alpinbakker og
> >   andre steder skal se ut som g/s-veger på kartet.
> >
> >
> > Er disse stiene eksplisitt skiltet for syklister, eller er de tagget
> > med bicycle=designated fordi de ser ut som sykkelstier?
> Stiene er bygd/designet utelukkende for sykling. Ettersom de går i
> skog/fjell/alpinanlegg brukes ikke standard trafikkskilt; istedet er de
> nok stort sett merket med navn og fargekoding for vanskelighetsgrad.
>

Det høres ut som om highway=path + bicycle=designated + foot=yes/no er
korrekt tagging av slike stier. Det er altså en annen tagging enn for
GS-veger. Men jeg prøver å bruke designated bare når det faktisk er
skiltet, fordi alt annet blir interpretasjon.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/4418afda/attachment.htm 


More information about the kart mailing list