[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 10:57:29 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 10:54 AM Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

>
> Igjen vil jeg oppfordre folk til å følge den norske wikien som er
> ganske bra her. Om noen er i tvil om hvor de finner den så er den på
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features.
>
> Jeg synes ikke den norske wikien er bra når det gjelder det som står om
GS-veg. Hva er forskjellen mellom highway=cycleway + foot=yes og en vanlig
sykkelvei? (Som det riktignok ikke finnes mange av i Norge, men de finnes:
http://www.mapillary.com/map/im/xDd4I-BMZok45UFus0rBUw).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/0f14a40b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list