[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Jul 2 14:48:13 CEST 2015


I forhold til Elveg-importen, bør da taggingen i elveg2osm endres?

2015-07-02 14:44 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> On Thu, 2015-07-02 at 11:09 +0000, Peter Bremer wrote:
> > On Thu, Jul 2, 2015 at 12:46 PM Sverre Didriksen <
> > sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> > >  Både stier som er oppbygd og de som bare er blitt til ved sykling
> > > er
> > > etter min mening designated på et sted som en slalombakke. De er
> > > ment
> > > for sykling og gående har lite der å gjøre. Å sette foot=no er
> > > faktisk
> > > en god ide. Det kan være direkte farlig å gå der.
> >
> > Designated betyr mer enn bare blitt til. Ellers ville stier i
> > gressplen som på
> > http://kart.finn.no/?lng=10.38563&lat=63.42844&zoom=21&mapType=norort
> > ho også være foot=designated. Nei, designated betyr at det bevist er
> > tilrettelagt, og at denne tilrettelegging er uavhengig verifiserbar.
> > I praksisen betyr dette etter min mening i de fleste tilfeller at det
> > er skiltet.
> >
>
> Det er vel ingen krav om at det skal være tilrettelagt for at
> designated skal kunne brukes, selv om det meste er tilrettelagt. Stier
> som du nevner, om de er på en plen eller i skogen er faktisk
> foot=designated. Men fordi foot=designated er implisit i highway=path
> så tas ikke den med.
>
> Spør deg selv, hvem er denne (stien, veien, etc) ment for / laget for?
> Det funker som regel bra.
>
> -Sverre
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/1d406165/attachment.htm 


More information about the kart mailing list