[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 15:05:48 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 2:44 PM Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> Det er vel ingen krav om at det skal være tilrettelagt for at
> designated skal kunne brukes, selv om det meste er tilrettelagt. Stier
> som du nevner, om de er på en plen eller i skogen er faktisk
> foot=designated. Men fordi foot=designated er implisit i highway=path
> så tas ikke den med.
>
> Spør deg selv, hvem er denne (stien, veien, etc) ment for / laget for?
> Det funker som regel bra.
>

Strengt tatt skal formen (dvs om det er tilrettelagt eller ikke) ikke ha
betydning for hvordan en veg blir tagget. Det skal skje etter hva som er
bestemt av ansvarlige. Det må også være verifiserbar. Det er derfor jeg
vanligvis bare bruker designated når det er skiltet. Jeg er ikke enig i at
foot=designated er implisitt i highway=path, og det er heller ikke det som
står i wikien. Der står det at foot=yes er implisitt.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/b41e6085/attachment.htm 


More information about the kart mailing list