[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 7 09:56:59 CEST 2015


On Tue, 2015-07-07 at 01:02 +0200, Geir Ove Myhr wrote:
> > 
> > Den 7. juli 2015 kl. 00:32 skrev Tor <torsm.news at gmail.com>:
> > 
> > Godkjenningsordningen av tagger i OSM er bare tullball. Path ble 
> > godkjent med 22 mot 9 stemmer. Valgdeltakelsen er så lav at den 
> > demokratiske legitimiteten er så godt som null.
> 
> Man kan mene hva man vil om ordningen, men det er den eneste 
> noenlunde autorative kilden man kan vise til for tagging i OSM. 
> Prosessen er åpen for alle, men er byråkratisk og har som du sier få 
> beslutningstakere i praksis. Dette gjelder forøvrig de fleste 
> beslutninger som tas i ethvert demokrati.
> 
> > > Å bruke highway=path på sti er ikke feil, selv om taggen kan 
> > > brukes til mye annet i andre land.
> 
> highway=path er så vidt definert i OSM at det omtrent aldri er feil å 
> bruke den der det normalt ikke er motorisert ferdsel. Den sier bare 
> veldig lite alene om hva man kan forvente å finne der. Med 
> tilstrekkelige tilleggstagger kan den bety både sti og være 
> ekvivalent med footway, cycleway og bridleway.
> 
> 

Det morsomme her er at det står at path i utgangspunktet er for gående,
men tillatt for utrykkningskjøretøyer. Jeg tror det er mange path'er
hvor det ikke er lett å komme frem med noe kjøretøy.

Jeg tror det er ødeleggende og det skaper mange unødvendige
missforståelser når man har flere mulige taggemåter for en og samme
ting. Og ikke minst så er det uryddig og totalt unødvendig
kompliserende. At det er noen utfordringer i noen land er ikke god nok
grunn.

-Sverre
More information about the kart mailing list