[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Thu Jul 2 15:23:38 CEST 2015


On Thu, Jul 2, 2015 at 3:11 PM Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
wrote:

> Kanskje dette hovedsakelig er litt språkforvirring? :)
> Altså at vi nordmenn har lett for å tro at "designated" betyr "designet
> for" og ikke "benevnet"/"angitt"/"skiltet".
>

Jeg tror absolutt at du har rett her.

Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som "(skog)sti"
mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane veier.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/80b72f98/attachment.htm 


More information about the kart mailing list