[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Jul 6 10:21:23 CEST 2015


On Thu, 2015-07-02 at 13:14 +0000, Peter Bremer wrote:
> 
> 
> ....


> Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil, men jeg tror at diskusjonen nå 
> hovedsakelig er mellom:
> - highway=path + bicycle=designated + foot=designated (+ 
> segregated=no): denne er internasjonalt mest brukt.
> - highway=bicycle + foot=designated: denne er kanskje bedre tilpasset 
> norsk bruk.
> 

Jeg er ikke i tvil om at highway=bicycle + foot=designated er best og
mest riktig både hvis man følger wikien og logisk slik strukturen på
OSMs objekter er. For meg virker det helt feil å bruke highway=path.


More information about the kart mailing list