[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Jul 6 11:29:25 CEST 2015


Eg er heilt einig i dette. highway=path bør imo berre brukast på stiar som ikkje er opparbeidde, men som har naturleg oppstått ved at folk har gått/sykla der.

Det var også eit eksempel i tråden her med ein moderne sykkelveg + gangfelt. Desse bør imo taggast som highway=cycleway+ foot=designated + segregated=yes

> From: sverre.didriksen at usit.uio.no
> To: peter.bremer at gmail.com
> Date: Mon, 6 Jul 2015 08:21:23 +0000
> CC: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg
> 
> On Thu, 2015-07-02 at 13:14 +0000, Peter Bremer wrote:
> > 
> > 
> > ....
> 
> 
> > Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil, men jeg tror at diskusjonen nå 
> > hovedsakelig er mellom:
> > - highway=path + bicycle=designated + foot=designated (+ 
> > segregated=no): denne er internasjonalt mest brukt.
> > - highway=bicycle + foot=designated: denne er kanskje bedre tilpasset 
> > norsk bruk.
> > 
> 
> Jeg er ikke i tvil om at highway=bicycle + foot=designated er best og
> mest riktig både hvis man følger wikien og logisk slik strukturen på
> OSMs objekter er. For meg virker det helt feil å bruke highway=path.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/1e144f2b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list