[NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Jul 6 14:37:25 CEST 2015


Høres ut som et flott initiativ. Jeg er relativt fersk og skal ikke ta på
meg noe ansvar her, men jeg lurer på om du kan beskrive forskjellen mellom
deres gangveg-datasett og det som ligger i Elveg. Det ligger jo en del
gangveger i Elveg allerede. Og hvilke typer gangveger har dere i deres
datasett?

2015-07-06 14:29 GMT+02:00 Barslett Torbjørn <Torbjorn.Barslett at ruter.no>:

>  Heisan!
>
>
>
> I Ruter har vi i drøye ti år bygd opp en database i ArcGIS over gangveger
> i det sentrale Østlandsområdet. Et datasett basert på denne databasen
> sammenslått med Elveg-data, bruker vi så i kollektivreiseplanleggeren for å
> beregne «last mile» mellom kollektivstoppested og adresse-/koordinatpunkt.
> Vi ser nå at tiden er moden for å samarbeide med brukersamfunnet og
> utveksle data med OSM, og det er to områder vi ser for oss at alle vil
> tjene på dette:
>
>
>
> 1.       Datagrunnlaget i OSM vil forbedres ved at vi tilgjengeliggjør
> alle våre data for brukersamfunnet, som en engangsjobb
>
> 2.       Vi går over til å bruke OSM-data for alle gangvegberegninger, og
> får slik tilgang til alle forbedringer som gjøres
>
>
>
> Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi best kan gjennomføre punkt 1. Har
> skjønt at det ikke er anbefalt å  kjøre en stor batch-import av disse
> dataene J. Kan det gjøres som en dugnadsjobb å verifisere dataene og
> slette duplikater osv?
>
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> *Torbjørn Barslett *Systemansvarlig
>
> *Ruter As*
> Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
> Dronningens gate 40
> Postboks 1030 Sentrum
> NO-0104 Oslo
>
> Telefon +47 402 19 100
> Sentralbord +47 4000 6700
> www.ruter.no
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/5789e5d6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list