[NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Barslett Torbjørn Torbjorn.Barslett at ruter.no
Mon Jul 6 14:49:33 CEST 2015


Den historiske bakgrunnen er at det ikke lå like my gangveger i Elveg da vi startet. Og dermed ble det lagt inn både offisielle gangveger og all verdens andre stier og tråkk som duger til helårsbruk. Det er jo da hovedsakelig den siste kategorien som er interessant her, da jeg tror at de fleste duplikatene for Elveg har blitt luket ut underveis.

Fra: Christer van der Meeren [mailto:cmeeren at gmail.com]
Sendt: 6. juli 2015 14:37
Til: Barslett Torbjørn
Kopi: kart at nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Høres ut som et flott initiativ. Jeg er relativt fersk og skal ikke ta på meg noe ansvar her, men jeg lurer på om du kan beskrive forskjellen mellom deres gangveg-datasett og det som ligger i Elveg. Det ligger jo en del gangveger i Elveg allerede. Og hvilke typer gangveger har dere i deres datasett?

2015-07-06 14:29 GMT+02:00 Barslett Torbjørn <Torbjorn.Barslett at ruter.no<mailto:Torbjorn.Barslett at ruter.no>>:
Heisan!

I Ruter har vi i drøye ti år bygd opp en database i ArcGIS over gangveger i det sentrale Østlandsområdet. Et datasett basert på denne databasen sammenslått med Elveg-data, bruker vi så i kollektivreiseplanleggeren for å beregne «last mile» mellom kollektivstoppested og adresse-/koordinatpunkt. Vi ser nå at tiden er moden for å samarbeide med brukersamfunnet og utveksle data med OSM, og det er to områder vi ser for oss at alle vil tjene på dette:


1.       Datagrunnlaget i OSM vil forbedres ved at vi tilgjengeliggjør alle våre data for brukersamfunnet, som en engangsjobb

2.       Vi går over til å bruke OSM-data for alle gangvegberegninger, og får slik tilgang til alle forbedringer som gjøres

Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi best kan gjennomføre punkt 1. Har skjønt at det ikke er anbefalt å  kjøre en stor batch-import av disse dataene ☺. Kan det gjøres som en dugnadsjobb å verifisere dataene og slette duplikater osv?

Med vennlig hilsen
Torbjørn Barslett
Systemansvarlig

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47 402 19 100<tel:%2B47%20402%2019%20100>
Sentralbord +47 4000 6700
www.ruter.no<http://www.ruter.no/>


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/cbb426b5/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list