[NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Jul 6 15:04:11 CEST 2015


Dette vil nok vere ein manuell jobb tenker eg.

Er ingen ting i vegen for at du kan konvertere data og legge inn med JOSM.

Så lenge dette er ein manuell jobb så vil det heller ikkje krevje nokon godkjenning for import.

From: Torbjorn.Barslett at ruter.no
To: cmeeren at gmail.com
Date: Mon, 6 Jul 2015 12:49:33 +0000
CC: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Den historiske bakgrunnen er at det ikke lå like my gangveger i Elveg da vi startet. Og dermed ble det lagt inn både offisielle gangveger
 og all verdens andre stier og tråkk som duger til helårsbruk. Det er jo da hovedsakelig den siste kategorien som er interessant her, da jeg tror at de fleste duplikatene for Elveg har blitt luket ut underveis.
 
Fra: Christer van der Meeren [mailto:cmeeren at gmail.com]


Sendt: 6. juli 2015 14:37

Til: Barslett Torbjørn

Kopi: kart at nuug.no

Emne: Re: [NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter
 

Høres ut som et flott initiativ. Jeg er relativt fersk og skal ikke ta på meg noe ansvar her, men jeg lurer på om du kan beskrive forskjellen mellom deres gangveg-datasett og det som ligger i Elveg. Det ligger jo en del gangveger i Elveg
 allerede. Og hvilke typer gangveger har dere i deres datasett?

 

2015-07-06 14:29 GMT+02:00 Barslett Torbjørn <Torbjorn.Barslett at ruter.no>:Heisan!
 
I Ruter har vi i drøye ti år bygd opp en database i ArcGIS over gangveger i det sentrale Østlandsområdet. Et datasett basert på denne databasen sammenslått med Elveg-data, bruker
 vi så i kollektivreiseplanleggeren for å beregne «last mile» mellom kollektivstoppested og adresse-/koordinatpunkt. Vi ser nå at tiden er moden for å samarbeide med brukersamfunnet og utveksle data med OSM, og det er to områder vi ser for oss at alle vil tjene
 på dette:
 
1.       Datagrunnlaget i OSM vil forbedres ved at vi tilgjengeliggjør alle våre data for brukersamfunnet, som en engangsjobb

2.       Vi går over til å bruke OSM-data for alle gangvegberegninger, og får slik tilgang til alle forbedringer som gjøres

 
Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi best kan gjennomføre punkt 1. Har skjønt at det ikke er anbefalt å  kjøre en stor batch-import av disse dataene
J. Kan det gjøres som en dugnadsjobb å verifisere dataene og slette duplikater osv?
 
Med vennlig hilsen

Torbjørn Barslett

SystemansvarligRuter As


Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus


Dronningens gate 40


Postboks 1030 Sentrum


NO-0104 Oslo
Telefon
+47 402 19 100

Sentralbord +47 4000 6700


www.ruter.no

 
_______________________________________________

kart mailing list

kart at nuug.no

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


 


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/3b8908ca/attachment.htm 


More information about the kart mailing list