[NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jul 6 18:29:27 CEST 2015


[Torbjørn Barslett]
> Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi best kan gjennomføre punkt
> 1. Har skjønt at det ikke er anbefalt å kjøre en stor batch-import av
> disse dataene :). Kan det gjøres som en dugnadsjobb å verifisere
> dataene og slette duplikater osv?

Jeg foreslår at dere inviterer til et hackaton en lørdag og søndag der
alle interesserte kan samles for å se hvordan dette kan fikses, så kan
en se hvor langt en kommer.  Noen bør sponse lokaler og forpleining, og
kanskje fly inn aktuelle og interesserte som ikke holder til like i
nærheten av valgt lokale.

Se f.eks. hvordan hack4no ble arrangert for å ha en ide til hva som
trengs, selv om dette naturligvis vil bli en mye mindre samling enn den
store samlingen på Hønefoss.

Hvem kunne tenke seg å stille for å få dette til?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list