[NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

Barslett Torbjørn Torbjorn.Barslett at ruter.no
Tue Jul 7 11:13:19 CEST 2015


Takk for gode tilbakemeldinger!

Jeg har tatt en del stikkprøver av datasettet vårt og sammenliknet med hva som allerede finnes i OSM, og det er åpenbart at det aller meste er inne. Jeg har publisert et onlinekart nå som inneholder vårt datasett med OSM som bakgrunnskart, kan tenke meg at det er noen her som kan være nysgjerrige på hvordan grunnlaget ser ut; http://arcg.is/1H6sOK6

Hvis det er interesse for å få til en hackathon-dugnad, så kan vi her i Ruter sikkert stille med sentrale lokaler og enkel bevertning.

Mvh
Torbjørn

-----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] På vegne av Petter Reinholdtsen
Sendt: 6. juli 2015 18:29
Til: kart at nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Gangvegdata fra Ruter

[Torbjørn Barslett]
> Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi best kan gjennomføre punkt 1. 
> Har skjønt at det ikke er anbefalt å kjøre en stor batch-import av 
> disse dataene :). Kan det gjøres som en dugnadsjobb å verifisere 
> dataene og slette duplikater osv?

Jeg foreslår at dere inviterer til et hackaton en lørdag og søndag der alle interesserte kan samles for å se hvordan dette kan fikses, så kan en se hvor langt en kommer.  Noen bør sponse lokaler og forpleining, og kanskje fly inn aktuelle og interesserte som ikke holder til like i nærheten av valgt lokale.

Se f.eks. hvordan hack4no ble arrangert for å ha en ide til hva som trengs, selv om dette naturligvis vil bli en mye mindre samling enn den store samlingen på Hønefoss.

Hvem kunne tenke seg å stille for å få dette til?

--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list