[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jul 7 10:19:42 CEST 2015


Den 7. jul. 2015 kl. 09.09 skrev Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com>:
> 
> Derfor ble spørsmålet, hvilke av disse 3 er best for å tagge gang- og sykkelvei. highway=path + bicycle=designated + foot=designated er mest brukt internasjonalt, og er forhandsdefinert i JOSM, mens highway=cycleway + foot=designated er mer populært i Norge.

I følge Taginfo er highway=cycleway brukt oftere enn highway=path + bicycle=*.


More information about the kart mailing list