[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 7 10:21:18 CEST 2015


On Mon, 2015-07-06 at 21:09 +0000, Peter Bremer wrote:
> On Mon, Jul 6, 2015 at 10:15 AM Sverre Didriksen <
> sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
> > > Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som
> > > "(skog)sti" mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane
> > > veier.
> > 
> > Det er vel ikke riktig? Det er vel egentlig litt motsatt. I wikien 
> > står
> > det: "A non-specific path". Det tolker jeg slik at man skal bruke 
> > en
> > annen om det finnes en som treffer bedre.
> Dette er hva som står på highway-siden. På path-siden står det litt 
> mer utvidet: "highway=path is a generic path, either multi-use or 
> unspecified usage". Særlig multi-use delen kan passe godt til gang- 
> og sykkelveg.
>  
> >  Derfor  synes jeg også at det er rart at så mange internationalt 
> > bruker
> > highway=path på sykkelveier når man har highway=cycleway. Wikien på
> > denne er jo også ganske tydelig,
> > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway.
> Er det da bare highway=path, eller er det i kombinasjon med 
> bike=designated? Kan du peke på et slit eksempel? 
> 

Jeg har sett det mange ganger på tur i utlandet. Men det skulle nok ha
vært en designated med, for det er jo ikke korrekt bruk. Sikkert som vi
har vært inne på et resultat av forvirringen rundt en unødvendig
komplisert tagging.

Tittet i en tilfeldig by i Danmark og fant fort et eksempel. Se:
https://www.openstreetmap.org/#map=19/57.26656/9.92875. På flyfotoet
ser man tydelig at dette er gangveier, eventuelt sykkelveier. Og det
ser ut til at de er asfaltert, selv om det ikke er så lett å se
sikkert.

-SverreMore information about the kart mailing list