[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon Jul 6 23:09:52 CEST 2015


On Mon, Jul 6, 2015 at 10:15 AM Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> > Og i tillegg er det kanskje så at "path" av mange blir lest som
> > "(skog)sti" mens det også skal omfatte multifunksjonelle urbane
> > veier.
>
> Det er vel ikke riktig? Det er vel egentlig litt motsatt. I wikien står
> det: "A non-specific path". Det tolker jeg slik at man skal bruke en
> annen om det finnes en som treffer bedre.
>

Dette er hva som står på highway-siden. På path-siden står det litt mer
utvidet: "highway=path is a generic path, either multi-use or unspecified
usage". Særlig multi-use delen kan passe godt til gang- og sykkelveg.

>
> Derfor  synes jeg også at det er rart at så mange internationalt bruker
> highway=path på sykkelveier når man har highway=cycleway. Wikien på
> denne er jo også ganske tydelig,
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway.
>

Er det da bare highway=path, eller er det i kombinasjon med
bike=designated? Kan du peke på et slit eksempel?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150706/ee80a606/attachment.htm 


More information about the kart mailing list