[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 7 12:35:42 CEST 2015


On Tue, 2015-07-07 at 08:26 +0000, Peter Bremer wrote:
> On Tue, Jul 7, 2015 at 10:19 AM Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
> > Den 7. jul. 2015 kl. 09.09 skrev Peter Bremer <
> > peter.bremer at gmail.com>:
> > >
> > > Derfor ble spørsmålet, hvilke av disse 3 er best for å tagge gang
> > - og sykkelvei. highway=path + bicycle=designated + foot=designated 
> > er mest brukt internasjonalt, og er forhandsdefinert i JOSM, mens 
> > highway=cycleway + foot=designated er mer populært i Norge.
> > 
> > I følge Taginfo er highway=cycleway brukt oftere enn highway=path + 
> > bicycle=*.
> Jeg snakket om tagging av GS-vei, ikke om sykkelvei. Altså, 
> highway=cycleway + foot=designated er mindre brukt enn highway=path + 
> bicycle=designated + foot=designated. 
> 

Uansett så heller jeg fremdeles til at det er bedre å bruke
highway=cycleway + foot=designated. Jeg har følelsen av at de fleste i
Norge gjør det. Så da håper jeg vi bare kan si at det er det vi bruker.

-SverreMore information about the kart mailing list