[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Tue Jul 7 16:21:25 CEST 2015


Highway=cycleway + foot=designated er greit for min del :-)

On Tue, Jul 7, 2015, 11:35 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
wrote:

> On Tue, 2015-07-07 at 08:26 +0000, Peter Bremer wrote:
> > On Tue, Jul 7, 2015 at 10:19 AM Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
> > > Den 7. jul. 2015 kl. 09.09 skrev Peter Bremer <
> > > peter.bremer at gmail.com>:
> > > >
> > > > Derfor ble spørsmålet, hvilke av disse 3 er best for å tagge gang
> > > - og sykkelvei. highway=path + bicycle=designated + foot=designated
> > > er mest brukt internasjonalt, og er forhandsdefinert i JOSM, mens
> > > highway=cycleway + foot=designated er mer populært i Norge.
> > >
> > > I følge Taginfo er highway=cycleway brukt oftere enn highway=path +
> > > bicycle=*.
> > Jeg snakket om tagging av GS-vei, ikke om sykkelvei. Altså,
> > highway=cycleway + foot=designated er mindre brukt enn highway=path +
> > bicycle=designated + foot=designated.
> >
>
> Uansett så heller jeg fremdeles til at det er bedre å bruke
> highway=cycleway + foot=designated. Jeg har følelsen av at de fleste i
> Norge gjør det. Så da håper jeg vi bare kan si at det er det vi bruker.
>
> -Sverre
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150707/7ea0736a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list