[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jul 28 02:02:31 CEST 2015


Den 25. jul. 2015 kl. 21.52 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
> 
> Som jeg har beskrevet på wiki, og som gjort i ssr2osm, så foreslår jeg å 
> først kaste bort alle skrivemåter der status verken er Vedtatt, 
> Godkjent, Samlevedtatt eller Privat 
> (http://kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/saksbehandlingsstatus-for-skrivematen/). 
> Dette luker ut ca 100k navn.

Man kan nok også luke ut alle gatenavn, siden veger og adresser importeres fra Elveg.


More information about the kart mailing list