[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Andreas Bertheussen andreas at elektronisk.org
Wed Jul 29 14:23:39 CEST 2015


Det er sant, og står jo faktisk på wiki. Jeg flytter info til rett
seksjon i artikkelen, og utdyper med forslag til koder å eliminere;
140 Adressenavn (veg/gate)
142 Traktorvei
143 Sti (sikkert en del av disse som ikke er i Elveg, kan  sjekkes
etter N50 import)
240 Vegstrekning
145 Ferjestrekning

Hentet fra side 28 her:
http://www.kartverket.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.3/SOSIStedsnavn_4_3_20111005.pdf

--
Andreas.

2015-07-28 2:02 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> Den 25. jul. 2015 kl. 21.52 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
>>
>> Som jeg har beskrevet på wiki, og som gjort i ssr2osm, så foreslår jeg å
>> først kaste bort alle skrivemåter der status verken er Vedtatt,
>> Godkjent, Samlevedtatt eller Privat
>> (http://kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/saksbehandlingsstatus-for-skrivematen/).
>> Dette luker ut ca 100k navn.
>
> Man kan nok også luke ut alle gatenavn, siden veger og adresser importeres fra Elveg.


More information about the kart mailing list