[NUUG kart] Import kartverket, elver, Gaupesteinmarka

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Tue Jul 28 12:52:54 CEST 2015


Svarer litt nedover.

> On 28 Jul 2015, at 05:44, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>> 2015-07-26 17:06 GMT+02:00 Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
>>> Hei, ny på listen.
>>> 
>>> Tenkte jeg skulle spørre om tilgivelse. Har importert bekker i
>>> Gaupesteinmarka, som ligger mellom kommunene Hobøl, Ski, Ås og
>>> Enebakk. Disse kommunene har generelt mye data fra før og det er derfor
>>> uaktuelt for meg å importere/merge alt. Mange av bekken går sikk-sakk
>>> forbi kommunegrensene, så jeg måtte ta alle kommunene for at det
>>> skulle være noe vits.
>> 
>> Jeg synes det er greit å ta deler av flere kommuner sammen, særlig i
>> grenseområder der komunegrensene går langs elver og over vann.
>> Spesielt der grensene følger elver blir elvene "hakket opp" siden den
>> geometriske representasjonen av elva og kommunegrensa tydeligvis er
>> litt forskjellige hos kartverket og oppsplitting i kommunefiler følger
>> grensenegeometrien blindt.

Ja, jeg har tidligere lagt inn N50 grensen for Ski, denne stemmer bedre
overens med oppsplittingen
http://fribyte.uib.no/osm/Kartverket_import_addresses_admin.tar.bz2
Mange av bekken var _veldig_ hakket opp.

>> Erfaringen etter å ha jobbet med Spydeberg (som er en liten kommune)
>> var at grenseområdene var mest jobb. På vestsiden gikk grensa langs
>> bekker og elver, og i nord og øst er Lyseren og Glomma delt med flere
>> kommuner. På vestsiden ble det mye lapping av elver (merge nodes),
>> mens Lyseren og Glomma var fornuftige å ta som egne objekter uavhengig
>> av kommunegrenser. I tillegg var mange mindre vann delt mellom to og
>> tre kommuner.
>> 
>> Basert på dette mener jeg det er fornuftig å importere elvebredden fra
>> større elver som Glomma separat fra resten av kommunene (og helst før
>> resten). Da må vi tåle at noe av importen allerede er gjort.

Enig, samt at dette er et sted jeg faktisk har vært, noe jeg ikke kan
si om resten av kommunene. Har ikke gått langs med alle de små bekken
enda, men nå vet jeg iallefall at noe av det stemmer (hvilken side av
stien, retning, culvert, osv.). Viktigere med gode data enn masse data…

Jeg synes det må være lov å ta inn mindre biter med data fra N50,
slik at man kan få lokalkjente til å importere. Det er dessuten alt
for mye arbeid for meg å ta ansvar for import av en hel kommune;
siden det ligger så mye data fra før. Selvsagt må man her finne et
kompromiss mellom masse små imports og fullstendig import.

>>> Import gikk stort sett smertefritt (tror jeg), men av en eller annen grunn fikk jeg
>>> med meg http://www.openstreetmap.org/way/344045503 som gav meg en haug
>>> med ‘conflicts’ når jeg skulle laste opp, kan noen ta en titt at
>>> jeg ikke har rotet til ‘relations’ eller noe annet?
>> 
>> Fikk ikke noe valideringsfeil på denne nå. Dette er en av elvene jeg
>> fulgte litt utenfor Spydebergs grenser, siden den hadde fragmenter i
>> flere kommunefiler.
>> Geir Ove


Fint, la deg til på wiki-tabellen med changeset id. Sikkert fint om du
gjør det samme for eventuelle andre kommunder du har importert (litt)
fra.

> On 28 Jul 2015, at 08:20, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> 
> Folk får gjere som dei vil. Eg kjem ikkje til å røre kommunar som er delvis importerte med N50 data før alt anna er importert. Er nok arbeid med å flette inn med andre data.
> Om eg skulle ta ei slik kommune og finn tidlegare N50 data så vil eg rett å slett måtte slette desse for å sleppe bruke tid på fletting.
> 
> Å ta heile elvar gjennom fleire kommunar vil lage mykje ekstra arbeid om ein skal gjere full kommune import seinare.
> 
> Ved seinare oppdatering av N50 så vil eit eller anna script som samanliknar data vere heilt avgjerande.
> Dette vil kanskje ikkje vere aktuelt om kartverket faktisk frigjev FKB om eit år eller to.
> 
> Jan T
> Gazer75

Hvis man vet hva som er importert fra før er det ikke _så_ mye jobb
å slette disse før man importerer resten. Særlig om det er større
områder/objekter. Som du nevner burde dette være løsbart med script
som ser på source tag og geometri? Men for all del, hvis du vil slette
og begynne på nytt må du få lov til det.

Som har blitt nevnt tidligere er det mye dårlig/gammel data i
datasettet, så import i allerede kartlagte strøk må man være varsom
med. Tittet på ‘landcover’ i Ski sentrum, her ligger gamlehjemmet i
en skog samt mye ny-bygg som ligger på åker. Ser også at en del annen
import bare blir dumpet på toppen av eksisterende data, det er ikke osm
tjent med. 

Jeg ser det heller ikke som noe mål at vi skal importere alt i alle
kommuner, fint med import i dårlige kartlagte strøk, men bedre å
basere seg på folk på bakken der vi kan det. 
-- 
Øystein BjørndalMore information about the kart mailing list